ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างบริเวณห้องพื้นที่การเรียนรู้แบบใหม่ าำหรับศตวรรษที่ 21 ชั้น 1 คณธสถาปตยกรรฒศาสตร์ ครั้งที่ 01/2560
 •     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ. ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างบริเวณห้องพื้นที่การเรียนรู้แบบใหม่ สำหรับศตวรรษที่ 21 ชั้น 1 คณธสถาปตยกรรฒศาสตร์ ครั้งที่ 01/2560 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ ชั้น 2 อาคารการเรียนและบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ. ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 เมษายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 2812
 • หน่วยงาน    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ. ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/04/2560
 • หมดเขต    18/04/2560
 • อ่าน   199
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294