ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อพัสดุ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ เขต 1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อพัสดุ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องการเงินแผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ เขต 1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 เมษายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 6100 ต่อ 208,209 และ 0 5327 5560
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ เขต 1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/04/2560
 • หมดเขต    21/04/2560
 • อ่าน   163
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294