ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 เมษายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5336 8405
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/04/2560
 • หมดเขต    18/04/2560
 • อ่าน   171
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294