ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ข้างทางถนนสายน้ำบ่อหลวง-ห้วยโท้ง ช่วงบ้านหนองห้า หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ข้างทางถนนสายน้ำบ่อหลวง-ห้วยโท้ง ช่วงบ้านหนองห้า หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 เมษายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5302 8141
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/04/2560
 • หมดเขต    19/04/2560
 • อ่าน   152
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294