ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด
 •     ศูนย์ทันตสาธรณสุขระหว่างประเทศ ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ศูนย์ทันตสาธรณสุขระหว่างประเทศ ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 เมษายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5380 1160-61, 0 5314 0141
 • หน่วยงาน    ศูนย์ทันตสาธรณสุขระหว่างประเทศ ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/04/2560
 • หมดเขต    26/04/2560
 • อ่าน   216
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294