ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อตามโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสาย เพื่อแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงภายมนตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาซื้อตามโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสาย เพื่อแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงภายมนตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5330 1597
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/04/2560
 • หมดเขต    28/04/2560
 • อ่าน   194
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294