ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง
 •     โรงพยาบาลสันทราย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคางานซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ัที่ ฝ่ายบริหารพัสดุ โรงพยาบาลสันทราย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5392 1192
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสันทราย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/04/2560
 • หมดเขต    20/04/2560
 • อ่าน   214
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294