ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็ก บ้านแม่ต๋อมบน หมู่ที่ 13 ตำบลอมก๋อย อำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ตำบลอมก๋อย อำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็ก บ้านแม่ต๋อมบน หมู่ที่ 13 ตำบลอมก๋อย อำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ตำบลอมก๋อย อำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 เมษายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5200 0412
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ตำบลอมก๋อย อำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/04/2560
 • หมดเขต    19/04/2560
 • อ่าน   172
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294