ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ใผ่ พร้อมระบายน้ำ จำนวน 3 จุด,โครงการก่อสร้างฌาปนสถานคอนกรีตเสริมเหล็ก,โครงการก่อสร้างถนนแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 จุด,โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาและรูปแบบรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย
 • วันที่ประกาศ   28/05/2552
 • หมดเขต    10/06/2552
 • อ่าน   556
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294