ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่ จำนวน 8 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่ จำนวน 8 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5384 8601
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/04/2560
 • หมดเขต    28/04/2560
 • อ่าน   248
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294