ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นสนาม โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ถ.วังสิงห์คำ จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นสนาม โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ชั้น 2 อาคารสำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ถ.วังสิงห์คำ จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 เมษายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5325 9085
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ถ.วังสิงห์คำ จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/04/2560
 • หมดเขต    27/04/2560
 • อ่าน   220
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294