ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะและนำไปกำจัดของเทศบาลตำบลลวงเหนือ
 •     เทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเอกชนเก็บขยะและนำไปกำจัด ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2552 ห้วงเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/05/2552
 • หมดเขต    10/06/2552
 • อ่าน   441
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294