ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 108
 •     กรมทางหลวงโดย แขวงการทางเชียงใหม่ 1 ประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิคส์ จ้างเหมาทำการซ่อมแซมคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนควบคุม 0108044 ตอน สามแยกฮอด-สะพานห้วยบง ระหว่าง กม.17+775 ปริมาณ 44,055 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ได้ที่ เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางเชียงใหม่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    กรมทางหลวงโดย แขวงการทางเชียงใหม่ 1
 • วันที่ประกาศ   29/05/2552
 • หมดเขต    05/06/2552
 • อ่าน   536
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294