ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาติดตั้ง Main Battary พร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน 3 แห่ง
 •     บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จ้างเหมาติดตั้ง Main Battary พร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน 3 แห่ง ที่สถานีโทรคมนาคมทุ่งหัวช้าง R,ชุมสายโทรศัพท์ลำพูน 2 และชุมสายโทรศัพท์เชียงราย ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ห้องประกวดราคาอาคารคลังพัสดุชั้น 2 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00-10.00 น.
 • หน่วยงาน    บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/05/2552
 • หมดเขต    12/06/2552
 • อ่าน   522
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294