ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างตามโครงการขยายผิวทางจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 ถึงบ้านหนองก้นครุ หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 •     เทศบาลตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างตามโครงการขยายผิวทางจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 ถึงบ้านหนองก้นครุ หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5339 7698
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/05/2560
 • หมดเขต    22/05/2560
 • อ่าน   190
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294