ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อกล้าไม้เศรษฐกิจประเภท ข ตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯสยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ 2
 •     สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อกล้าไม้เศรษฐกิจประเภท ข ตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯสยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ 2 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนโครงการพราะราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5274 1554
 • หน่วยงาน    สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/05/2560
 • หมดเขต    15/05/2560
 • อ่าน   187
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294