ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลูกรัง บริเวณไปเตาขยะเทศบาลตำบลเวียงพร้าว
 •     เทศบาลตำบลเวียงพร้าว สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลูกรัง บริเวณไปเตาขยะเทศบาลตำบลเวียงพร้าว หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 462 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
 • วันที่ประกาศ   29/05/2552
 • หมดเขต    15/06/2552
 • อ่าน   557
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294