ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อชุดฉากกั้นห้อง
 •     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อชุดฉากกั้นห้อง จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/07/2550
 • หมดเขต    07/08/2550
 • อ่าน   705
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294