ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านสหกรณ์ จำนวน 5 ศูนย์
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านสหกรณ์ จำนวน 5 ศูนย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย ขนาด 6 ที่นั่ง จำนวน 5 ศูนย์ๆ ละ 4 ชุด,ตู้เก็บอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน จำนวน 5 ศูนย์ๆ ละ 1 หลัง ผู้สนใจขอรับเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/05/2552
 • หมดเขต    09/06/2552
 • อ่าน   539
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294