ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดจ้างทำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
 •     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจัดจ้างทำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ "ระบบรับรองและตรวจสอบย้อนกลับผลิตเกษตรอินทรีย์" ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 4009 ต่อ 120
 • หน่วยงาน    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/05/2560
 • หมดเขต    22/05/2560
 • อ่าน   176
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294