ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ (ในส่วนที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) สถานที่ดำเนินการบ้านเมืองกื๊ด หมู่ที่ 1 ตำบลกื๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 •     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกื๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ (ในส่วนที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) สถานที่ดำเนินการบ้านเมืองกื๊ด หมู่ที่ 1 ตำบลกื๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายกองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกื๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5310 4023
 • หน่วยงาน    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกื๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/05/2560
 • หมดเขต    30/05/2560
 • อ่าน   191
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294