ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลซื้อเก้าอี้พลาสติก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10,000 ตัว
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 10,000 ตัว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีคุณสมบัติดังนี้ เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง ไม่มีท้าวแขน,ขนาดขาหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 440 มม. ,ความสูงจากพื้นถึงพนักพิงไม่น้อยกว่า 770 มม.,ขนาดขาหน้าถึงขาหลังไม่น้อยกว่า 500 มม. และน้ำหนักสุทธิของเก้าอี้ไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม ผู้สนใจติดต่อยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่(หลังใหม่) ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2552 เวลา 10.00 - 11.00 น.
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/05/2552
 • หมดเขต    17/06/2552
 • อ่าน   539
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294