ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการก่อสร้างคลองส้งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 2 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง อำเภอออมก๋อย จังหวดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ตามแบบ อชม. หรือตามแบบที่อบต.ม่อนจองกำหนดขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 121 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ถนนดินลูกรังบดอัดแน่นกว้างข้างละ 0.30 เมตร และโครงการก่อสร้างคลองส้งน้ำเพื่อการเกษตร ตามแบบที่อบต. ม่อนจองกำหนด ขนาด หว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.10 เมตร ผู้สนใจติต่อขอรับเอกสารได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2552 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/05/2552
 • หมดเขต    08/06/2552
 • อ่าน   559
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294