ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ใช้แล้วชำรุด จำนวน 11 รายการ 13 ชิ้น
 •      ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ใช้แล้วชำรุด จำนวน 11 รายการ 13 ชิ้น ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่าบบริหารทั่วไป ส.ป.ก.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5332 8470-1 ต่อ 18
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/05/2560
 • หมดเขต    09/06/2560
 • อ่าน   232
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294