ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ บริเวณโรงเก็บของประจำหมู่บ้าน บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 1 ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ บริเวณโรงเก็บของประจำหมู่บ้าน บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 1 ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานเทศบาลตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5302 3194-5 ต่อ 22
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/05/2560
 • หมดเขต    06/06/2560
 • อ่าน   187
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294