ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเต้นท์ทรงโค้ง จำนวน 26 หลัง
 •     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาซื้อเต้นท์ทรงโค้ง จำนวน 26 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5399 5043 ต่อ 111
 • หน่วยงาน    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/05/2560
 • หมดเขต    02/06/2560
 • อ่าน   207
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294