ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เชียงใหม่ สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร โดยติดฉลากวันที่ผลิต วันหมดอายุทุกกล่อง จำนวน 260,779 กล่อง ให้แก่นักเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาและกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2552 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/05/2552
 • หมดเขต    09/06/2552
 • อ่าน   524
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294