ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภ้ณฑ์การแพทย์ ครั้งที่ 2 จำนวน 3 รายการ
 •     โรงพยาบาลเวียงแหง ตำบลเมืองแหง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ครั้งที่ 2 จำนวน 3 รายการดังนี้ เครื่องช่วยหายใจสำหรับติดตั้งในโรงพยบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 1 เครื่อง,เครื่องขูดหินปูน ,เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก ผู้สนใจขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลเวียงแหง ตำบลเมืองแหง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/05/2552
 • หมดเขต    12/06/2552
 • อ่าน   611
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294