ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อยา จำนวน 3 รายการ
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อยา จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลสวนปรุง ดังนี้ Aripiprazole 10 mg. tabet.(1X30 เม็ด) จำนวน 150 กล่อง,ฯOlanzapine 10 mg. (1x28 เม็ด) จำนวน 150 กล่อง , Venlafaxine Hydrochloride Extended-release 75 mg. capsule (1x28 แคปซูล) จำนวน 300 กล่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/05/2552
 • หมดเขต    08/06/2552
 • อ่าน   609
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294