ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งและวางท่อประปาให้กับ นายมนัส กาพย์ไทย กับพวกรวม 10 ราย ถนน ช้างคลาน
 •     สำนักประปาเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งและวางท่อประปาให้กับ นายมนัส กาพย์ไทย กับพวกรวม 10 ราย ถนน ช้างคลาน ตำบลช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานประปาเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    สำนักงานประปาเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/05/2552
 • หมดเขต    08/06/2552
 • อ่าน   553
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294