ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกพร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนบ้านใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนวังสิงห์คำ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกพร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนบ้านใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ชั้น 2 อาคารสำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนวังสิงห์คำ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5325 9085
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนวังสิงห์คำ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/06/2560
 • หมดเขต    12/06/2560
 • อ่าน   189
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294