ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการจ้างเหมาตามงบประมาณการจ่ายเงินสะสมปีะจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 5 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาโครงการจ้างเหมาตามงบประมาณการจ่ายเงินสะสมปีะจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 5 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5384 3021
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/06/2560
 • หมดเขต    16/06/2560
 • อ่าน   209
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294