ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหารแก้ว
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลหารแก้ว สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหารแก้ว โดยปูบล็อกสำเร็จรูป ,เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก,ถมดินลูกรังบดอัดทับหน้าหินคลุก,ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,0000 BTU จำนวน 4 เครื่อง พร้อมป้ายโฆษณา จำนวน 1 ป้าย ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหารแก้ว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/05/2552
 • หมดเขต    15/06/2552
 • อ่าน   554
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294