ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า กิจกรรมปลูกป่าทั่วไป ณ หน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลี้ ที่ 3 จังหวัดลำพูน
 •     สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า กิจกรรมปลูกป่าทั่วไป ณ หน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลี้ ที่ 3 จังหวัดลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5381 8239
 • หน่วยงาน    สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/06/2560
 • หมดเขต    12/06/2560
 • อ่าน   179
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294