ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประเภทบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโฮ่ง หมู่ที่ 1 และก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประเภทผิวดินขนาดใหญ่ บ้านปางอ่าย หมู่ที่ 4 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
 • วันที่ประกาศ   24/07/2550
 • หมดเขต    01/08/2550
 • อ่าน   655
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294