ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิ้ล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด
 •     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโรงอาหาร ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร อ.แม่ริม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 9 อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตึ้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่5 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/05/2552
 • หมดเขต    05/06/2552
 • อ่าน   634
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294