ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5349 5782 ต่อ 102
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/06/2560
 • หมดเขต    15/06/2560
 • อ่าน   77
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294