ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 11 สาย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีึ่ 15 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5347 4512
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/06/2560
 • หมดเขต    15/06/2560
 • อ่าน   59
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294