ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหัวดง หมู่ที่ 7 บ้านไร่ดง หมู่ที่ 8 ตำบลขัวมุง เชื่อมบ้านท่าสองแคว หมู่ที่ 3 ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหัวดง หมู่ที่ 7 บ้านไร่ดง หมู่ที่ 8 ตำบลขัวมุง เชื่อมบ้านท่าสองแคว หมู่ที่ 3 ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5399 8333 ต่อ 419
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/06/2560
 • หมดเขต    16/06/2560
 • อ่าน   50
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294