ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 200 KVA. 3P. แบบตู้เก็บเสียงพร้อมชุด ATS และการติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (เครื่องที่2)
 •     สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 200 KVA. 3P. แบบตู้เก็บเสียงพร้อมชุด ATS และการติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (เครื่องที่2) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีึ่ 22 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5208 0020 ต่อ 4244
 • หน่วยงาน    สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/06/2560
 • หมดเขต    22/06/2560
 • อ่าน   94
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294