ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ การใช้จ่ายเงินสมทบประจำปีงบประมาณ 2560
 •     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ การใช้จ่ายเงินสมทบประจำปีงบประมาณ 2560 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีึ่ 26 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0
 • หน่วยงาน    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/06/2560
 • หมดเขต    26/06/2560
 • อ่าน   62
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294