ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ
 •     โรงพยาบาลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง มีความประสงค์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีึ่ 22 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5429 9324-5 ต่อ 131-133
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
 • วันที่ประกาศ   16/06/2560
 • หมดเขต    22/06/2560
 • อ่าน   84
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294