ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างโครงการตามเทศบัญญัติประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 5 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลแม่ทะ ตำบลแม่ทะ อำภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการตามเทศบัญญัติประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 5 โครงการ โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต , โครงการสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ทะ ตำบลแม่ทะ อำภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5433 1626 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่ทะ ตำบลแม่ทะ อำภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 • วันที่ประกาศ   16/06/2560
 • หมดเขต    27/06/2560
 • อ่าน   65
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294