ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บาดาลขนาดใหญ่)
 •     เทศบาลตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย เชียงใหม่ ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บาดาลขนาดใหญ่) สถานที่ก่อสร้าง วัดแม่แก้ดหลวง หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แห่ง พรอมป้ายโครงการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/05/2552
 • หมดเขต    05/06/2552
 • อ่าน   592
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294