ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าที่ชำรุด
 •     สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ถนนเชียงใหม่-ฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าที่ชำรุด จำนวน 24,714 แผ่น ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ถนนเชียงใหม่-ฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 หรือสอบถมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 7156 ต่อ ื102
 • หน่วยงาน    สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ถนนเชียงใหม่-ฮอด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/06/2560
 • หมดเขต    23/06/2560
 • อ่าน   86
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294