ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 หลัง
 •     จังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 หลัง ที่ สถานีอนามัยบ้านร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/05/2552
 • หมดเขต    03/06/2552
 • อ่าน   637
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294