ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5396 8033 ต่อ 18
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/06/2560
 • หมดเขต    30/06/2560
 • อ่าน   176
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294