ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักบริหารวิชาการ (อาคารเดิม) เป็นหอพักนักศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักบริหารวิชาการ (อาคารเดิม) เป็นหอพักนักศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน กองคลัง และพัสดุ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 2866
 • หน่วยงาน    สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/06/2560
 • หมดเขต    30/06/2560
 • อ่าน   197
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294