ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างออกแบบและผลิตโปสเตอร์ สายด่วน 1330 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา
 •     สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ จ้างออกแบบและผลิตโปสเตอร์ สายด่วน 1330 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มงานภาระกิจระบบสนับสนุน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 มิถุนาน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5328 5355
 • หน่วยงาน    สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/06/2560
 • หมดเขต    27/06/2560
 • อ่าน   205
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294