ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศยกเลิกการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะ
 •     วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ประกาศยกเลิกการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลหัวฉีด,เครื่องวิเคราะห์กล่อง ECU, เครื่องกลึง,เครื่องดัดท่อด้วยไฮดรอลิกส์,โทรทัศน์สีจอ LCD,เครื่อง.ฉายภาพ และเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จึงขอปรระกาศยกเลิกการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะ และแจ้งประกาศสอบราคาใหม่ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/06/2552
 • หมดเขต    05/06/2552
 • อ่าน   540
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294